Multimedia

Raymond Kardynał Leo Burke o "wzywającym" nas pięknie liturgii:
* * *


Biskup Atanazy Schneider o pięknie i sakralności liturgii u Ojców Kościoła:

* * *


Prezentacja ukazująca piękno liturgii papieskiej dawniej i współcześnie:

* * *


Zilustrowane wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI na temat piękna liturgii: 


* * *

* * *Medytacja o Ofierze Mszy świętej: