Liturgia a piękno i ubóstwo

Wobec ogromnego i wszechobecnego niezrozumienia tego czym jest liturgia nieodzowną wydaje się potrzeba utworzenia powszechnie dostępnego narzędzia (w sieci internetowej) ukazującego czym jest oraz czym powinien być kult Boży. 

Czerpiąc z bogactwa Objawionych Pism (kanonicznie zatwierdzonych jako takie przez Święty Kościół Boży), postanowień Świętych Sobotów Ekumenicznych, jak i nauczania papieskiego oraz mądrości Świętych Pańskich pragniemy wskazać "drogowskazy" prowadzące do umiłowania liturgii w jej autentycznym, a więc boskim wymiarze.

Prośmy Matkę Pięknej Miłości, Tę, która wydała na świat samą Miłość, by wstawiała się u Swego Jednorodzonego Syna za nami oraz za całym Kościołem - Mistycznym Ciałem Boga Człowieka, byśmy nie błądzili drogami pozornej pokory, fałszywego ubóstwa i sztucznego uniżenia.

Obyśmy my, uczestnicy "ubogiej" ziemskiej liturgii, będącej zapowiedzią przyszłej chwały, mogli osiągnąć Królestwo Niebieskie!

Autor projektu: Bartłomiej K. Krzych (Rzeszów).